Jesteś tutaj:

Projekt pn.: "Ścieżka edukacyjna w Sołectwie Chotomów Północny”

743
Wartość projektu: 21 000 zł

Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Przedmiotem niniejszego zadania jest urządzenie ścieżki edukacyjnej, w porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe– Nadleśnictwem Jabłonna, na terenie lasu o powierzchni około 4 ha, położonego w centrum sołectwa.

Na trasie ścieżki powstaną stacje informacyjno-edukacyjne.