Jesteś tutaj:

Zabytki

5238
Ślady bogatych tradycji historycznych gminy Jabłonna widoczne są w licznych obiektach zabytkowych, znajdujących się na tych terenach, z których niewątpliwe na uwagę zasługują zespół pałacowo-parkowy mieszczący obecnie znane centrum konferencyjne Polskiej Akademii Nauk, Kościół pod wezwaniem M.B. Królowej Polski w Jabłonnie, Kościół pod wezwaniem N.M.P. w Chotomowie, poczta w Jabłonnie czy stare fortyfikacje na terenie wsi Suchocin.
Pałac w Jabłonnie

Jabłonna od Średniowiecza była własnością biskupów płockich, którzy w XV wieku wybudowali tu letnią rezydencję. W 1773 roku Jabłonnę odkupił od kapituły płockiej brat króla Stanisława Augusta- Michał Poniatowski- ówczesny biskup płocki i późniejszy prymas Polski. Zamierzając przekształcić ją w elegancką rezydencję pałacowo-parkową, w 1774 roku zamówił projekt nowej siedziby u królewskiego architekta Dominika Merliniego. Całość pomyślano jako zespół trzech budynków: usytuowanego centralnie parterowego pałacyku będącego mieszkaniem właściciela oraz dwóch bocznych dwupiętrowych pawilonów. Pawilon lewy zwany był Królewskim, ponieważ służył jako mieszkanie Stanisławowi Augustowi. Pawilon prawy przeznaczono dla gości, a przylegającą do niego piętrową oficynę - dla dworu i kancelarii prymasa.
W latach 70. i 80. XVIII wieku na miejscu barokowego ogrodu, powstał Angielski park krajobrazowy według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Zug wzniósł również szereg pawilonów, z których do dziś przetrwały: grota, oranżeria i pawilon chiński. Pałacyk właściwy, łączył pierwotnie klasycystyczną surowość potężnie wypiętrzonej części środkowej z barokową malowniczością elewacji frontowej ożywionej czworoboczną wieżyczką zwieńczoną kulą. Ośrodkiem kompozycji wnętrz był okrągły salon- znacznie wyższy od pozostałych pomieszczeń (dekoracja sztukatorska - Antonio Bianchi 1775, dekoracja malarska - Szymon Mańkowski 1777). Wchodziło się do niego przez prostokątny westybul, z którego na lewo był dostęp schodami na wieżę a na prawo - do antyszambru.


W skład zespołu pałacowo – parkowego, oprócz samego pałacu, wchodzą ponadto:
- oficyny,
- pawilony,
- oranżeria,
- łuk triumfalny,
- altana chińska,
- stajnie i wozownie,
- grota brama wjazdowa,
- park,
- dom rządcy.

Obecnie, zespół pałacowo-parkowy w Jabłonnie pełni funkcję domu zjazdów i konferencji Polskiej Akademii Nauk. Piękny park jest otwarty dla wszystkich zwiedzających. Cotygodniowe biegi Parkrun przyciągają amatorów sportu. Parkowe ścieżki odwiedzają spacerowicze i rowerzyści. To popularne miejsce zarówno wśród mieszkańców Gminy Jabłonna, jak i turystów. W pałacu odbywają się wydarzenia kulturalne, takie jak cykliczne "Pałacowe spotkania z muzyką", "Pałacowy salon naukowy", wystawy w Oranżerii, spotkania z cyklu "Palace Jazz Cafe" czy coroczny dwudniowy Festiwal Nauki.

Więcej informacji o pałacu znajdziecie Państwo na stronie: www.palacjablonna.pl


Dawny zajazd - Urząd Gminy Jabłonna

Budynek usytuowany jest naprzeciwko bramy wjazdowej do pałacu. Został wzniesiony przed rokiem 1834, jako karczma z zajazdem i kuźnią. Pod koniec XIX wieku był nazywany Starą Karczmą. Został spalony podczas działań wojennych w roku 1944. Odbudowano go dopiero w latach 1953 – 1954, według projektu Romana Ostapowicza i Haliny Trojanowskiej. 
Obecnie jest to siedziba Urzędu Gminy Jabłonna, Rady Gminy oraz Banku Spółdzielczego.Poczta

W roku 1837 rodzina Potockich wydzierżawiła na potrzeby poczty konnej, grunt położony około kilometra od bramy wjazdowej do jabłonowskiego pałacu, w kierunku Warszawy. Wkrótce potem, zostały tu wzniesiony budynek stacji pocztowej oraz zachodnia oficyna, które zachowały się do dzisiaj.
Poczta była przebudowywana pod koniec XIX wieku - wzniesiono wówczas wschodnią oficynę. W ostatnich latach nadano wnętrzom budynku głównego stylowy wystrój i ze względu na zły stan techniczny, rozebrano wschodnią oficynę. 
Budynek do dziś pełni funkcję urzędu pocztowego.


Kościół
p.w. Wniebowzięcia NMP w ChotomowieParafia w Chotomowie była erygowana przed rokiem 1387. Po kilku kościołach drewnianych,
obecny kościół wzniesiono w stylu neogotyckim w latach 1861 - 1865 według
projektu architekta Franciszka Marii Lanciego, z fundacji Maurycego Potockiego. 
Kościół został konsekrowany w roku 1893. Uszkodzony w czasie działań wojennych
1944, po wojnie został odbudowany.Brama - dzwonnica w Chotomowie

Brama - dzwonnica prowadzi na teren cmentarza kościelnego. Jest współczesna
kościołowi. Przed bramą usytuowana jest figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
której czas powstania szacowany jest na około połowę wieku XIX.


Kościół
p.w. Matki Bożej Królowej Polski
W 1921 r. zawiązany został Komitet Budowy Kościoła, a już cztery lata później
parafia została erygowana. Kuria Biskupia Warszawska powołała do istnienia nową
parafię wyłączając jej teren z parafii Chotomów. Świątynię zbudowano wg
projektu architekta Józefa Sandyńskiego na placu ofiarowanym przez hrabiego
Maurycego Potockiego. W 1944 r. kościół został wysadzony przez ustępujące
wojska niemieckie. Odbudowany w latach 1945 – 1954 wg projektu architektów
Zbigniewa Chwaliboga i Bolesława Gierycha.


Domek dróżnika

Jest usytuowany w granicach wsi Boża Wola, przy drodze Jabłonna - Nowy Dwór
Mazowiecki. Został wzniesiony w drugim ćwierćwieczu XIX wieku. W późniejszym
czasie dodano przybudówkę.