Jesteś tutaj:

Pomniki przyrody

2938
W Gminie Jabłonna znajduje się ponad 70 pomników przyrody, wśród nich: dęby szypułkowe, wierzby, lipy, modrzewie, wiązy, topole, jesiony, graby.
- 2 dęby szypułkowe
Numer Rejestru Stołecznego - 139
ul. Piaskowa 12, Jabłonna

- dąb szypułkowy

Numer Rejestru Stołecznego - 140
ul. Parkowa 15 (przy budynku należącym do Nadleśnictwa Jabłonna)

- 3 dęby szypułkowe
Numer Rejestru Stołecznego - 330
ul. Wczasowa 9, Jabłonna – osiedle "Buchnik"

- 2 dęby szypułkowe - jeden o 2 pniach
Numer Rejestru Stołecznego - 331
ul. Wczasowa, Jabłonna

- dąb szypułkowy
Numer Rejestru Stołecznego - 502
ul. Wczasowa, Jabłonna

- dąb szypułkowy
Numer Rejestru Stołecznego - 504
ul. Modlińska 4/6, Jabłonna

- 2 dęby szypułkowe
Numer Rejestru Stołecznego - 228
oddz. 224 c Leśnictwa Jabłonna – teren leśny przy szosie Warszawa - Modlin

- wierzba biała
Numer Rejestru Stołecznego - 830
łąka przed wałem przeciwpowodziowym, tereny PAN

- 3 lipy drobnolistne, 2 modrzewie polskie
Numer Rejestru Stołecznego - 612
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "M"

- 2 modrzewie polskie, 4 dęby szypułkowe, lipa drobnolistna

Numer Rejestru Stołecznego - 613
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "L"

- lipa drobnolistna, modrzew polski, 2 dęby szypułkowe,
iglicznia trójcierniowa
Numer Rejestru Stołecznego - 614
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "K"

- wiąz szypułkowy

Numer Rejestru Stołecznego - 657
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "K"

- lipa drobnolistna
Numer Rejestru Stołecznego - 615
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "J"

- 2 modrzewie polskie
Numer Rejestru Stołecznego - 1004
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "J"

- lipa drobnolistna, 10 dębów szypułkowych
Numer Rejestru Stołecznego - 616
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "Ł"

- 2 dęby szypułkowe
Numer Rejestru Stołecznego - 659
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN,kwatera "Ł"

- 7 dębów szypułkowych, 3 topole białe, klon pospolity,
wiąz szypułkowy
Numer Rejestru Stołecznego - 617
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "G"

- dąb szypułkowy, lipa drobnolistna

Numer Rejestru Stołecznego - 618
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "F"

- wiąz szypułkowy vs "Pepi"
Numer Rejestru Stołecznego - 619
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "H"

- jesion wyniosły

Numer Rejestru Stołecznego - 1002
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "H"

- 2 topole białe
Numer Rejestru Stołecznego - 620
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "E"

- grab pospolity
Numer Rejestru Stołecznego - 621
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "D"

- 2 wiązy szypułkowe, wierzba biała

Numer Rejestru Stołecznego - 1001
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "D"

- jesion pospolity, 2 klony pospolite

Numer Rejestru Stołecznego - 1005
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, kwatera "P"

- 3 graby pospolite

Numer Rejestru Stołecznego - 622
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, na granicy kwater "H" i "E"

- lipa drobnolistna

Numer Rejestru Stołecznego - 658
park zabytkowy, siedziba DZiK PAN, na granicy kwater "H" i "E" na tarasie pałacowym obok krzyża

- dąb szypułkowy
Numer Rejestru Stołecznego - 934
Dąbrowa Chotomowska, ul. Lipowa n

- dąb szypułkowy
Numer Rejestru Stołecznego - 885
Skierdy na pastwisku

- 2 dęby szypułkowe
Numer Rejestru Stołecznego - 1106
Nadleśnictwo Jabłonna uroczysko "Bagno" oddz. 309

- 5 dębów szypułkowych

Numer Rejestru Stołecznego - 1163
ul. Listopadowa, Jabłonna, w parku wiejskim