Jesteś tutaj:

Harmonogram rekrutacji na rok 2021/2022

502
HARMONOGRAM REKRUTACJIDO GMINNEGO ŻŁOBKA W CHOTOMOWIE
 


Zadania:


 Terminy:


 Składanie wniosku o przyjęcie do Gminnego
Żłobka w Chotomowie na rok 2021/2022 wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnymOd 24 maja
do 28 maja 2021 r.
 Weryfikacja
złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną i dokumentów potwierdzających
spełnienie kryteriów Od  31 maja do 4 czerwca 2021 r.  Podanie
do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do żłobka na rok
2021/2022 oraz listy rezerwowej (listy dzieci oczekujących) 7 czerwca
2021 r., godz. 10.00Potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Gminnego Żłobka w Chotomowie w postaci pisemnego oświadczenia       8 czerwca
do 11 czerwca 2021 r.
 Podanie
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do żłobka 14 czerwca
2021 r. , godz. 15.00Termin
odwołania 


 15 czerwca
2021 r. – 21 czerwca 2021 r. składanie odwołań do Dyrektora Żłobka 

 22 czerwca 2021 r. - 25 czerwca 2021 r.


rozpatrywanie odwołań