Jesteś tutaj:

ZGŁASZANIE INTERWENCJI

3035
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ- 22 774 37 33
- awaria gminnego oświetlenia ulicznego,
- stan techniczny dróg i chodników,
- bieżące utrzymanie dróg, w tym sprzątanie i zimowe utrzymanie,
- przyjmowanie informacji i usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- konserwacja i naprawy wyposażenia gminnych placów zabaw,
- opieka nad miejscami pamięci.

ZGŁASZANIE AWARII WODY
22 767 73 84


REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI- 22 76-77-340
- padłe dzikie zwierzęta (w przypadku zagrożenia ASF-Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim- 22 775 22 27),
- zaginione zwierzęta domowe i gospodarskie.

 
REFERAT MARKETINGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ- 22 76 77 330
- Komunikacja miejska i lokalna.

KOMISARIAT POLICJI W JABŁONNIE- tel.: (22)774-43-44, fax.: (22) 604-88-65

NUMER ALARMOWY- 112
POLICJA- 997
STRAŻ POŻARNA- 998
POGOTOWIE RATUNKOWE- 999