Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności w zakresie opróżniania na terenie gminy Jabłonna osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji

155
Zgłoszenie wraz z wnioskiem o zmianę w niniejszym zakresie dotychczas posiadanego zezwolenia dla przedsiębiorcy posiadającego aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Jabłonna przed dniem 01.01.2023r.