Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

7815

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych,
znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku


 • Ograniczają cię bariery architektoniczne we
  własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne
  wyjście na zewnątrz, na poziom zero?

 • Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w
  stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu
  uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka?

 • Nie ukończyłeś 65 roku życia?


Jeśli tak, poniżej dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach
programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie – dofinansowanie
na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.


Na czym polega dofinansowanie?


Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier
architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne
opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.


Na przykład w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna
kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.


Kto może je otrzymać?


Osoba z niepełnosprawnością, która: 1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu
  znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym
  stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu
  uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją
  fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w
  budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom
  zero;

 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym
  do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa
  do lokalu;

 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65
  roku życia.


W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej,
wniosek składa jej opiekun prawny.


Jaka jest wysokość dofinasowania?


Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest
mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i
sprzedawanego.


PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w
lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/


Jak i gdzie złożyć wniosek?


Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą
zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego
realizacji.


Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu
Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/


Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia
z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi Ci aplikowanie o środki.


Składając wniosek możesz liczyć na pomoc pracowników powiatu, którzy
udzielą Ci w urzędzie wsparcia technicznego, wykorzystując do tego celu Twój
sprzęt elektroniczny.


Termin składania wniosków


Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia
31.12.2024 r.
, jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

OPROWADZANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Portrety miast: Wenecja

Most w Wenecji - widok

Miasto podróżników i artystów. Obowiązkowy przystanek w czasie grand tour, czyli podróży po Europie, którą odbywali młodzi arystokraci. Pełne gwarnych portów, eleganckich pałaców i cichych zakamarków. Skąpane w promieniach słońca, lśniące nad wodami zatoki. Taki obraz miasta uwiecznili w swoich obrazach mistrzowie wedut, czyli miejskich pejzaży, Michele Marieschi i Francesco Guardi. Wszak nie bez przyczyny nazywano Wenecję Serenissimą – Najjaśniejszą.


Termin: sobota, 23 kwietnia, godz. 11.00
Miejsce: zbiórka w Holu Głównym Muzeum
Czas trwania: ok. 75 min.

Zasady udziału: wstęp bezpłatny / zapisy od 19 kwietnia (mailowo: edukacja@mnw.art.pl lub telefonicznie + 48 22 629 50 60) / liczba miejsc ograniczona

Osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do Muzeum prosimy o kontakt z Działem Edukacji tel. 22 629 50 60.

Pozostałe wydarzenia


****************************************************************************************************************************************************************************************************

Pokaz filmu „Sonata”, 28 kwietnia, o godz. 18:00

Kino Elektronik
gen. Józefa Zajączka 7, 01-518 Warszawa


****************************************************************************************************************************************************************************************************


Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wsparcie dla uchodźców
z Ukrainy
 

********************************************************************************************************************************************************************************

Nikifor. Malarz nad malarzami
23.11.2021 r. 

Wystawa monograficzna Nikifora – jednego z najbardziej znanych na świecie malarzy nieprofesjonalnych, otwarta dla zwiedzających od 16 listopada 2021 roku.

Zwiedzanie wystawy będzie dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. Na stronie  muzeum udostępniono audiodeskrypcje prezentujące wystawę i obiekty. Ponadto do kilku wybranych dzieł Nikifora przygotowywane są tyflografiki pozwalające zapoznać się z obrazami poprzez zmysł dotyku. Planowane jest również oprowadzanie dla osób niewidomych, które przeprowadzi Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły.

Audioprzewodniki do wystawy w formie audiodeskrypcji: https://ethnomuseum.pl/wystawy/nikifor-malarz-nad-malarzami-2/

Na ekspozycji zobaczymy ponad 130 dzieł Nikifora, z których ponad 100 pochodzi z kolekcji własnej PME, jednej z najbogatszych w prace tego artysty w Polsce. Obok obrazów z kolekcji własnej PME, na wystawie „Nikifor. Malarz nad malarzami” zaprezentowane będą również dzieła z kolekcji Alfonsa Karnego, wybrane przez niego osobiście u Nikifora, tym cenniejsze, że rzadko eksponowane, zachowały niepowtarzalną „nikiforową” barwę – głęboką, nieledwie aksamitną, gdzie stonowane barwy przenikają się, a zestawienie odcieni jest niespotykane. Barwa daje wrażenie jakby obrazy malowane były wczoraj.

Wystawa przedstawia przekrojowo dorobek malarza i obejmuje wszystkie podejmowane przez niego tematy: pejzaż, architekturę miejską i fantastyczną, dworce kolejowe, wnętrza świątyń i sklepów, postacie świętych.

****************************************************************************************************************************************************

Pętla indukcyjna w Urzędzie Gminy Jabłonna
19.11.2021 r. 

Pętlę indukcyjną zainstalowano z myślą o komforcie osób słabosłyszących. Chcemy, aby wszyscy czuli się w Urzędzie Gminy Jabłonna swobodnie i mogli bez problemu załatwiać
 swoje sprawy. Sprzęt ma ogromne znaczenie dla osób, które noszą aparaty słuchowe lub mają problem ze słuchem.

Urządzenie, poprzez aparat słuchowy (lub słuchawkę dołączoną do sprzętu) przekazuje wzmocniony i ukierunkowany sygnał z mikrofonu rozmówy. Umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku.

Urządzenie znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańca.Jak działa pętla indukcyjna?
Obsługa pętli jest bardzo prosta. Aby z niej skorzystać należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T - telefoniczny). W przypadku klientów nieposiadających aparatu słuchowego, należy dodatkowo podłączyć słuchawkę (znajduje się na wyposażeniu urzędu).

****************************************************************************************************************************************************************************************************

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
11.12.2020 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie planuje w przyszłym roku przystąpić do dwóch programów skierowanych do osób z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin tj. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

„Opieka wytchnieniowa”

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w Programach zapraszamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie tel. 22 506-61-73 lub e-mail: gops@jablonna.pl do dnia 28 grudnia 2020 r.