Jesteś tutaj:

Aktualności

5482

Projekt „Wsparcie dla osób współuzależnionych”

Plakat informacyjny: Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Wsparcie dla osób współuzależnionych”, organizuje Grupę wsparcia dedykowaną osobom współuzależnionych, członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego. Spotkania w ramach Grupy wsparcia prowadzone będą od sierpnia do października, jeden raz w tygodniu, w godzinach 17.30-19.30 lub 20.00-22.00, w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika w Chotomowie (ul. Tęczowa 5A). Grupę wsparcia prowadzić będzie doświadczony specjalista-psycholog uzależnień.Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Wsparcie dla osób współuzależnionych”, organizuje Grupę wsparcia dedykowaną osobom współuzależnionych, członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego. Spotkania w ramach Grupy wsparcia prowadzone będą od sierpnia do października, jeden raz w tygodniu, w godzinach 17.30-19.30 lub 20.00-22.00, w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika w Chotomowie (ul. Tęczowa 5A). Grupę wsparcia prowadzić będzie doświadczony specjalista-psycholog uzależnień.

Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Wsparcie dla osób współuzależnionych”, organizuje Grupę wsparcia dedykowaną osobom współuzależnionych, członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego. Spotkania w ramach Grupy wsparcia prowadzone będą od sierpnia do października, jeden raz w tygodniu, w godzinach 17.30-19.30 lub 20.00-22.00, w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika w Chotomowie (ul. Tęczowa 5A). Grupę wsparcia prowadzić będzie doświadczony specjalista-psycholog uzależnień.

W ramach Grupy wsparcia dla jej uczestników przewidziane są także:
• Konsultacje psychiatryczne,
• Sesje floatingu.

Zapisy na konsultację wstępną do grupy odbywają się telefonicznie pod numerem 512 895 218, mailowo kontakt@fundacjapsyche.pl, przez formularz kontaktowy na stronie Fundacji oraz osobiście w jej siedzibie. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

Udział w Grupie wsparcia oraz innych działaniach projektu jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”. Projekt ma na celu przeprowadzenie działań zmierzających do zapewnienia specjalistycznego wsparcia psychologicznego/ psychoterapeutycznego osobom współuzależnionym, członkom rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.


“Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych” oraz „Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży” organizator Zarząd Powiatu w Legionowie

Spotkania w ramach „Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych” zaprojektowane są na raz w miesiącu (od maja do grudnia) w godzinach 8.00 do 11.00 w Chotomowie ul. Tęczowa 5A, Poradnia Zdrowia Psychicznego Psychoklinika (terminy na najbliższe spotkania to: 30.05, 06.06, 4.07, 1.08). Prowadzone będą przez specjalistę psychologa, metodą superwizji, opartą na studium przypadku. Na każdym spotkaniu poruszany będzie inny blok tematyczny, np. tendencje samobójcze, zaburzenia lękowe, przemoc. Tematy omawiane na grupie będą także odpowiadały aktualnym, bieżącym problemom w danych szkołach.
Zapisy na grupę odbywają się telefonicznie pod numerem 500-676-669.
Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.
Projekt kierowany jest do mieszkańców powiatu legionowskiego.
Realizator Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych Myśli

Zapisy na bezpłatne Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży będą odbywały się pod numerem telefonu 500-676-669 (od 02 czerwca do wyczerpania limitu miejsc).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Plakat informacyjny: “Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych” oraz „Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży” organizator Zarząd Powiatu w Legionowie


Plakat informacyjny: Spotkania w ramach „Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych” zaprojektowane są na raz w miesiącu (od maja do grudnia) w godzinach 8.00 do 11.00 w Chotomowie ul. Tęczowa 5A, Poradnia Zdrowia Psychicznego Psychoklinika (terminy na najbliższe spotkania to: 30.05, 06.06, 4.07, 1.08). Prowadzone będą przez specjalistę psychologa, metodą superwizji, opartą na studium przypadku. Na każdym spotkaniu poruszany będzie inny blok tematyczny, np. tendencje samobójcze, zaburzenia lękowe, przemoc. Tematy omawiane na grupie będą także odpowiadały aktualnym, bieżącym problemom w danych szkołach. Zapisy na grupę odbywają się telefonicznie pod numerem 500-676-669. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona. Projekt kierowany jest do mieszkańców powiatu legionowskiego. Realizator Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych Myśli


Plakat informujący o bezpłatnych badaniach profilaktycznych

Mieszkańcy Powiatu Legionowskiego mogą skorzystać
z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku niektórych chorób nowotworowych.

Jak co roku w ofercie znalazła się akcja
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mieszkańcy w wieku 50-75 lat
niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem
rodzinnym mogą skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z
możliwością pobrania wycinków do badań histopatologicznych. Ponadto zaplanowano
realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu
krokowego skierowanego do panów w wieku 55-69 lat. W jego ramach przeprowadzane
są konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz wykonywane badania
krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA. Z kolei dla mieszkanek
powiatu w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne.
Dodatkowa profilaktyka przeciwnowotworowa obejmie panie w wieku 25-49 lat, dla
których zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne oraz instruktaż samobadania
piersi.


Badania wykonywane są w MEDIQ Legionowo
(ul. Piłsudskiego 20). Zapisy pod numerem telefonu: 22 774 26 40.


KOLONOSKOPIA


Kryteria włączenia:

• wiek:

25-49 lat - w przypadku osób pochodzących z rodziny HNPCC lub FAP,  zgodnie
z potwierdzeniem z poradni genetycznej

40-49 lat - w przypadku osób, które miały w rodzinie przynajmniej jednego
krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorego na raka
jelita grubego

50-75 lat – w przypadku pozostałych osób,

• zamieszkiwanie na terenie powiatu legionowskiego

• kwalifikacja do wykonania kolonoskopii (podczas konsultacji lekarskiej)

• pisemna zgoda pacjenta na wykonanie kolonoskopii

Kryteria wyłączenia:

• leczenie z powodu nowotworu jelita grubego w wywiadzie,

• kolonoskopia wykonywana w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem się do
Programu

• otrzymanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy imiennego zaproszenia do udziału w
Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

• występowanie objawów potencjalnie mogących wskazywać na nowotwór jelita
grubego, w tym m.in. krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcia o
nieznanej przyczynie pojawiające się w ciągu ostatnich kilku miesięcy,
chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny,

• przeciwwskazania do wykonania kolonoskopii, w tym m.in. duży tętniak aorty,
niedawno przebyty zawał serca, zator płucny, ciężkie zapalenie płuc,
podejrzenie perforacji jelita, niedrożność mechaniczna jelita, ciąża w II lub
III trymestrze (stwierdzone podczas kwalifikacji lekarskiej).


MAMMOGRAFIA


Kryteria włączenia:

• dodatni wywiad rodzinny w kierunku występowania raka piersi.

Kryteria wyłączenia:

• wykonywane badanie mammografii w ciągu ostatnich 2 lat

• opieka poradni specjalistycznej w związku ze zmianami w obrębie piersi


OZNACZENIE MARKERA PSA, KONSULTACJA UROLOGICZNA
Kryteria włączenia:

• dodatni wywiad rodzinny w kierunku występowania raka gruczołu krokowego

Kryteria wyłączenia:

• pozostawanie pod opieką poradni urologicznej i korzystanie ze świadczeń
finansowanych przez NFZ w związku ze zdiagnozowanym nowotworem gruczołu
krokowego

• wykonywanie badania per rectum i PSA w okresie 1 roku przed zgłoszeniem do
programuBezpłatne badania słuchu

Plakat informujący o bezpłatnych badaniach słuchu


Bezpłatne badania mammograficzne

Rejestracja 58 666 24 44  Masz 50-69 lat?  Przyjdź na bezpłatną mamografię w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - 4 marca 2022 Jabłonna - przy markecie Kaufland ul. Zegrzyńska 7, NFZ, Mamografia, LuxmedLUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku będą mogły wykonać je Panie, które urodziły się w 1972 roku.

Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją badań. Badanie mammograficzne umożliwia wykrycie zmian na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.
W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.
Bezpłatne badania słuchu

Zapraszamy na Bezpłatne badania słuchu 11 lutego 2022, godz. 9.00 - 14.00, Jabłonna, ul. Parkowa 21, parking przy Ośrodku Zdrowia, Infolinia 814 714 004, www.audika.pl


Szpital w Legionowie


Pacjenci mogą korzystać z usług placówki od 21 stycznia 2022 r. Szczegóły pod linkiem: https://www.jablonna.pl/dla-mieszkancow/zawartosc/977/  

Skrócona kwarantanna i darmowe testy - COVID-19

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kątem COVID-19 bez wcześniejszego skierowania, zwiększenie dostępności do opieki medycznej dla osób powyżej 60 roku życia, rozbudowana baza łóżkowa i nawet 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego to kolejne narzędzia w walce z pandemią koronawirusa. Zmianie ulegnie czas odbywania kwarantanny – zostanie skrócona do 7 dni.

Testowanie pod kątem COVID-19 w aptekach
Jedną z zasadniczych zmian w podejściu do walki z COVID-19 jest wprowadzenie w pełni darmowych testów, które zrealizujesz bez skierowania od lekarza. Od 27 stycznia 2022 r. test będziesz mógł wykonać w aptece, która spełni standardy bezpieczeństwa (wydzielone pomieszczenie na okoliczność przeprowadzenia testów).
Koszt testów w całości pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Twój wynik zostanie wprowadzony do systemu ewidencji i udostępniony w Internetowym Koncie Pacjenta.

Skracamy kwarantannę do 7 dni
Wprowadzane zmiany dotyczą także czasu obywania kwarantanny. Osoby bezobjawowe będą zwalniane z kwarantanny po 7 dniach, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Badania osób 60+ chorych na COVID-19
Jeśli masz więcej niż 60 lat, lekarz POZ zbada Cię w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia COVID-19. Wizyta może odbyć się w domu.

źródło: https://www.gov.pl


BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGII (NFZ)

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
•które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
•obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skierowaniem cytologicznym.

WYKAZ PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH BADANIA (NFZ)
(powiat legionowski)KONTAKT
Jerzy Petz Mediq Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Legionowo Piłsudskiego 2022 774-26-40

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" 
Legionowo Sowińskiego 15a 22 774-20-25

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Nieporęt Podleśna 4 22 772-32-13

Badanie cytologiczne realizowane jest odpłatnie (30 zł) przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie przy ul. Parkowej 21; kontakt telefoniczny: (22) 782-43-35).


 Refundacja szczepionki przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)

Szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) typu 16 i 18 o nazwie Cervarix znalazła się na liście leków refundowanych. Refundacja obejmuje wszystkie zarejestrowane wskazania: u osób od ukończenia 9. roku życia do profilaktyki zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu (szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu) oraz raka szyjki macicy i raka odbytu związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

W praktyce oznacza to, że pacjenci będą mogli kupić preparat za 50% odpłatnością we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Szczepionka Cervarix jest dostępna od 1 listopada br. w aptece z dopłatą pacjenta – 138,18 zł za dawkę szczepionki (przy cenie detalicznej leku 276,36 zł.).

Jednocześnie w aplikacji gabinet.gov.pl została udostępniona funkcjonalność e-Karty Szczepień, umożliwiająca potwierdzenie, w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, wykonanie szczepienia przeciw HPV. Wpis o wykonaniu szczepienia przeciw HPV do e-Karty Szczepień zostanie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta osoby poddanej szczepieniu lub w IKP opiekuna ustawowego.

Szczepionka Cervarix należy do grupy szczepionek inaktywowanych (zabitych). Zawiera białka L1 wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 i 18 w postaci niezakaźnych cząstek wirusopodobnych (virus-like particles – VLP) uzyskiwane z wykorzystaniem technologii rekombinacji DNA (system ekspresji bakulowirusa). Zawiera adiuwant, jakim jest uwodniony wodorotlenek glinu (Al(OH) oraz innowacyjny adiuwant AS04, zawierający 3-O-deacylo-4’-monofosforylolipid A (MPL).

Cervarix został zarejestrowany w procedurze centralnej w krajach Unii Europejskiej w 2007 roku po ocenie jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki przez Europejską Agencję Leków.

Osobom w wieku od 9 do 14 lat włącznie (do 15 urodzin) zalecane jest podanie 2 dawek w odstępie od 5 do 13 miesięcy. U osób w wieku 15 lat i powyżej zalecane są trzy dawki podawane w 0, 1 i 6 miesiącu.

Najczęstszym działaniem niepożądanym obserwowanym po podaniu szczepionki był ból w miejscu podania. Większość tych reakcji wykazywała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i nie utrzymywała się długo.

Efekt programu szczepień przeciw HPV: o 90% mniej przypadków raka szyjki macicy https://szczepienia.pzh.gov.pl/efekt-programu-szczepien-przeciw-hpv-o-90-mniej-przypadkow-raka-szyjki-macicy/

źródło:  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny


Od początku jestem świadomym rodzicem  

Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny zaprasza pary lub kobiety w ciąży/planujące dziecko na bezpłatne spotkania edukacyjne z psychologiem, położną oraz terapeutą wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Spotkania będą się odbywały w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 lok 18u.

Informujemy, że dysponujemy ograniczoną ilością miejsc, dlatego beneficjentów obowiązują zapisy (poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy centrumodpoczatku@gmail.com).

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Plakat: Od początku jestem świadomym rodzicem. Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny zaprasza pary lub kobiety w ciąży/planujące dziecko na bezpłatne spotkania edukacyjne z psychologiem, położną oraz terapeutą wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Spotkania będą się odbywały w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 3 lok 18u. Zapisy: centrumodpoczatku@gmail.com)

PROFILAKTYKA 40 PLUS

Szczegóły na: https://jablonna.pl/aktualnosci/1247Ankieta “Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19”

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym zdrowia, samopoczucia i potrzeb seniorów w czasie pandemii. Anonimowe badanie składa się z 20 pytań dotyczących m.in. potrzeb diagnostycznych seniorów, e-recept, leków refundowanych, sposobów przekazywania informacji dla seniorów i potrzeb edukacyjnych dla seniorów.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu. Link do ankiety:https://abcsenior.com/ankieta-potrzeby-i-zdrowie-seniorow-podczas-pandemii-covid-19/. Ankieta będzie aktywna do końca stycznia br.

szczepionka na covid

Od 15 stycznia 2020 r. można rejestrować się i zgłaszać chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach:
1. Rejestracja Seniorów 80+ i 70+: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

2. Zgłoszenia osób w wieku 16-69 lat: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą skorzystać w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku z gminnej infolinii:
1. Organizacja szczepień, w tym mobilny punkt szczepień: 22 782 43 35 (Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie), 22 772 62 95 (Gminny Ośrodek Zdrowia w Chotomowie)
Bliższe informacje o szczepieniach przeprowadzanych w punktach szczepień w SZPZOZ Jabłonna znajdują się na stronie:
www.zozjablonna.pl, zakładka - INFORMACJE DLA PACJENTA/SZCZEPIENIA COVID-19.
2. Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień: 22 767 73 46
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia 

W związku ze zbliżającym się terminem zapisów na szczepienia przeciw COVID
– 19, informujemy, że prowadzimy wstępną rejestrację zgłoszeń osób chętnych do
szczepienia. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrowanie się z wykorzystaniem
formularza zgłoszenia dostępnego na naszej stronie www.zozjablonna.pl,
zakładka - INFORMACJE DLA PACJENTA/SZCZEPIENIA COVID-19. Formularz ten można
wysłać do nas drogą mailową lub dostarczyć do jednej z naszych przychodni
(Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Parkowa 21 w Jabłonnie lub Wiejski Ośrodek Zdrowia
ul. Partyzantów 10A w Chotomowie).


Adresy mailowe: jablonna@zozjablonna.pl,
chotomow@zozjablonna.pl.

Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia.
Przed szczepieniem będą Państwo identyfikowani przez okazanie dokumentu ze zdjęciem.
Prosimy o wcześniejsze przygotowanie stosownego dokumentu
W dniu poprzedzającym szczepienie, prosimy o wypełnienia “Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego”. Wypełniony kwestionariusz proszę koniecznie zabrać ze sobą na szczepienie. Celem ułatwienia jego wypełnienia zamieszczamy wyjaśnienia, doprecyzowujące, jak rozumieć poszczególne pytania.
Jeżeli wątpliwości, jak wypełnić kwestionariusz, będą istnieć nadal po przeczytaniu wyjaśnień, proszę umówić teleporadę z lekarzem rodzinnym.
Dokumenty niezbędne do zaszczepienia dostępne są na naszej stronie internetowej: www.zozjablonna.pl , zakładka - INFORMACJE DLA PACJENTA/SZCZEPIENIA COVID-19.
Przychodnie SZPZOZ będą realizować szczepienia nie tylko dla swoich podopiecznych. Do szczepienia w naszych placówkach zapraszamy wszystkich chętnych zamieszkujących Gminę Jabłonna i mieszkańców gmin ościennych.
Zachęcamy Państwa do szczepień i do korzystania z innych usług naszych przychodni. 

SZPZOZ Jabłonna
Konkurs na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2021
11.12.2020 r.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 28 grudnia 2020 r. do godziny 18.00 (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Urzędu Gminy Jabłonna).


---------------------------------------------------------


Tańsze lub bezpłatne szczepienia na grypę
19.11.2020 r.

Szczepienia przeciwko grypie są w połowie refundowane dla:
• dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieciom podaje się szczepionkę donosowo;
• dorosłych, do 65 roku życia z chorobami współistniejącymi np. z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach;
• kobiet w ciąży;
• dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia.
Szczepionka przeciw grypie będzie bezpłatna dla osób powyżej 75 roku życia.

Co powinieneś wiedzieć o szczepieniach
Szczepienie należy zawsze skonsultować z lekarzem. Przez dwa dni po szczepieniu możesz mieć miejscowe zaczerwienienie i ogólne złe samopoczucie, które mijają samoistnie. Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Pracuje nad nim sieć międzynarodowych laboratoriów, w Polsce zespół w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny.

Co warto wiedzieć o grypie
Grypa sezonowa występuje co roku i wywołują ją wirusy występujące u ludzi.
Wirus grypy:
• szybko się zmienia, dlatego co roku konieczna jest nowa szczepionka
• szybko się namnaża w organizmie
• łatwo się nim zarazić.

Objawy grypy:

• wysoka gorączka, katar, kaszel, ból głowy
• bóle mięśniowe
• ogólne uczucie osłabienia i rozbicia
• czasem pojawiają się wymioty i łagodna biegunka, u małych dzieci ból brzucha.

Rozpoznanie grypy i odróżnienie jej od przeziębienia nie jest łatwe, należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
W razie podejrzenia grypy w żadnym wypadku nie należy chodzić do pracy. Koniecznie trzeba zostać w domu i odpoczywać.

Grypa mija sama, zwykle po 7 dniach. Jednak czasami mogą pojawić się powikłania:
• wtórne bakteryjne zapalenie płuc
• zapalenie oskrzelików (szczególnie u niemowląt i dzieci)
• zaostrzenie chorób przewlekłych, np. astmy, obturacyjnej choroby płuc, dolegliwości układu krążenia, niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca
• angina wywołana paciorkowcem
• sepsa (rzadko)
• bardzo rzadko (zwykle u dzieci) zespół Reye’a – zwykle związany z przyjmowaniem preparatów kwasu acetylosalicylowego
• zapalenie mięśnia sercowego
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
• zapalenie mięśni
• niewydolność wielonarządowa (rzadko)
• encefalopatia
• poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego.
Grypa, zwłaszcza nieleczona, może skończyć się niepełnosprawnością, a nawet śmiercią.

Żeby chronić siebie oraz twoich bliskich przed grypą należy:

• zaszczepić się
• często myć ręce
• nie kichać na ludzi
• nie podawać do przywitania dłoni, którą zasłaniamy usta podczas kichnięcia
• unikać przebywania w zatłoczonych miejscach (szczególnie w czasie nasilenia sezonu grypowego)
• unikać chorych lub w ich towarzystwie chronić się np. maseczką na twarzy
• unikać dotykania oczu, nosa i ust rękami, którymi dotykaliśmy np. klamki, poręczy, pieniędzy
• pozostać w domu w przypadku objawów choroby.

źródło: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/tansze-lub-bezplatne-szczepienia-na-grype
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Od 1.04.2020 w Legionowie przy ul. Rynek14/3 rozpoczął działalność Ośrodek Opieki Psychologiczno -Ppsychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży o I stopniu referencyjności.
Usługi są świadczone bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.
W związku z epidemią COVID-19 konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej lub za pomocą TELEPORADY.

Więcej informacji

----------------------------------------------------------Centrum Profilaktyki i Wsparcia Rodziny
Bezpłatne konsultacje online


Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci
SZPZOZ Jabłonna oraz Better Place zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w projekcie: Eliminacja wad postawy u dzieci zamieszkujących
województwo mazowieckie poprzez zajęcia edukacyjne oraz ruchowe. Projekt
realizowany 2019 r.


 


Choroby otępienne- poradnik dla rodzin i opiekunów
MATERIAŁY PSYCHOEDUKACJE udostępnione przez EDUCATIO Poradnia Zdrowia PsychicznegoChoroby otępienne- poradnik dla pacjentów
MATERIAŁY PSYCHOEDUKACJE udostępnione przez EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego

Hashimoto- żywienie pacjentów z chorobą
MATERIAŁY PSYCHOEDUKACJE udostępnione przez EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego


Rodzicielstwo i jego odcienie- trudności z zajściem w ciążę, poronienia, depresja porodowa
MATERIAŁY PSYCHOEDUKACJE udostępnione przez EDUCATIO Poradnia Zdrowia PsychicznegoProblemy i trudności w związkach- jak budować zdrową i harmonijną relację
MATERIAŁY PSYCHOEDUKACJE udostępnione przez EDUCATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego