Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Nabór wniosków na wymianę pieców 2024

15753
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych (takich jak węgiel i drewno) w niskosprawnych domowych piecach. Rocznie, w Polsce, zanieczyszczenie powietrza doprowadza do śmierci tysięcy osób i przyczynia się do powstania wielu przewlekłych i nieuleczalnych chorób.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego do końca 2022 r. należało wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniających wymaganych norm. Po tej dacie, za brak pieca spełniającego normy lub kominka niewyposażonego w urządzenia ograniczające emisję pyłów, będzie groziła grzywna w wysokości do 5000 zł.

Jakie piece wymagają wymiany?
Piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4,5 według normy PN-EN 303-5:2012. Kominki na drewno, które nie spełniają wymogów ekoprojektu lub nie są wyposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
 
PIECE.png (4.16 MB)
 
Do 8 000 zł na wymianę starego pieca na paliwo stałe!
Gmina Jabłonna oferuje wsparcie finansowe w zakresie wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe w formie dotację (zwrot poniesionych kosztów po wykonaniu przedsięwzięcia) w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 8 000,00 zł.

Kto może otrzymać dotację?
Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych chcących wymienić dotychczasowe źródło ciepła opalane paliwem stałym (m.in. węglem, ekogroszkiem, drewnem) w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Jabłonna.
Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której będzie wymieniane źródło ciepła i posiadać zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
Dotacja udzielana jest dla budynków mieszkalnych. Nie może być udzielona dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo lub budynków w budowie.
Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą Jabłonna.

Jak długo trwa nabór wniosków?
Nabór wniosków jest ciągły do wyczerpania środków budżetowych. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Na jakie źródła ciepła można wymienić stary piec na paliwo stałe?
- kocioł gazowy kondensacyjny
- źródła ciepła zasilane energią elektryczną
- pompy ciepła
- kocioł olejowy kondensacyjny
- kocioł na pellet*
*montaż kotłów na pellet dopuszczony jest tylko w przypadku braku sieci dystrybucji gazu w okolicy budynku mieszkalnego lub w przypadku gdy podłączenie do sieci gazowej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Jakie koszty są kwalifikowane?

- koszty demontażu dotychczasowego źródła ciepła,
- koszty budowy przyłącza gazowego w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy,
- koszty wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
- koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła oraz zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej,

Jak wygląda harmonogram otrzymania dotacji?

- złożenie wniosku do Urzędu Gminy Jabłonna (dalej UG),
- weryfikacja wniosku i wizja lokalna na nieruchomości przez pracowników UG,
- podpisanie umowy z Gminą Jabłonna,
- start realizacji przedsięwzięcia, w tym trwała likwidacja starego źródła ciepła i montaż nowego,
- po zakończeniu przedsięwzięcia, nie później niż do 30.11.2024 r., należy złożyć do UG wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. kopie faktur),
- weryfikacja wniosku i wizja lokalna na nieruchomości przez pracowników UG,
- wypłata środków na konto Wnioskodawcy.

Nie trać czasu i zdrowia - przystąp do programu już dziś!