Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakłady przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne

971
Zgodnie z informacją z dnia 16.03.2020 r., znak: DGO-III.021.201.2020.MK, uzyskaną z Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu dane o podmiotach gospodarujących odpadami, w tym odpadami folii, sznurka oraz opon są ogólnodostępne w elektronicznym rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) na stronie www.rejestr-bdo.mos.gov.pl