Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Co zrobić z częściami samochodowymi?

2247
Części samochodowe takie jak fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne itp. nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane przez gminę w ramach funkcjonowania systemu.

Jak odpowiednio pozbyć się takich odpadów?
Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz częściami samochodowymi określone zostały ustawą z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
- Jeżeli odpady zostały wytworzone podczas napraw dokonywanych w zakładach mechaniki pojazdowej, to za ich utylizację odpowiada zakład mechaniki.
- Jeżeli odpady zostały wytworzone w wyniku samodzielnych napraw, to właściciel samochodu winien je oddać we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów.


Opony z samochodów osobowych można oddać w punkcie PSZOK przy ul. Chotomowskiej 61C w Jabłonnie.