Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5885

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ulga wynosi 2,00 zł od osoby miesięcznie.

Termin płatności:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

Sposób płatności:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne numery kont przelewem lub za pomocą terminala płatniczego w Urzędzie Gminy Jabłonna Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna.