Jesteś tutaj:

Nowy obowiązek dla właścicieli budynków

4060
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554) od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku musi zgłosić źródło ciepła, które wykorzystuje do ogrzewania domu.

Deklaracje
będzie można składać:


1) w formie elektronicznej, przez stronę https://zone.gunb.gov.pl/


2) w
formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć
osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna. Druki poniżej. 

Deklaracja budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja budynki i lokale niemieszkalne

Więcej
informacji na stronie https://www.gunb.gov.pl

Infolinia  CEEB tel. 22 295 51 28