Jesteś tutaj:

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

273
Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (NFZ)

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi dzieci i młodzież mogą skorzystać z pomocy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń).

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:
• porada psychologiczna diagnostyczna;
• porada psychologiczna;
• sesja psychoterapii indywidualnej;
• sesja psychoterapii rodzinnej;
• sesja psychoterapii grupowej;
• sesja wsparcia psychospołecznego;
• wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Praca ośrodków oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na terenie powiatu legionowskiego:

Zakład medyczny "kaar-med" outsourcing sp.oo
Legionowo Rynek 14/3 tel. 535 154 731

Centrum cbt sp. z o.o.
Legionowo Ks. Jana Ignacego Skorupki 23a tel. 22 378 12 30