Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

SUMP Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

580
Głównym celem planu SUMP jest polepszanie dostępności obszarów miejskich i zapewnianie wysokiej jakości, zrównoważonej mobilności oraz transportu do, przez i w obrębie obszaru miejskiego. W ramach planu rozpatrywane są potrzeby „funkcjonującego miasta” i jego zaplecza, a nie regionu administracyjnego.
SUMP
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego pn. „Warszawa Zachód” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP”.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej plakat z herbami gmin

W ramach realizacji projektu zostanie opracowany dokument kompleksowo opisujący wszystkie formy przemieszczania się ludzi i towarów oraz interakcji pomiędzy mobilnością, a zagospodarowaniem przestrzennym. Dokument będzie uwzględniał kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne proponując kompleksowe zmiany.

Więcej informacji na stronach:

https://www.jablonna.pl/aktualnosci/1086/

https://www.jablonna.pl/aktualnosci/1284/


Uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach SUMP udostępniony jest link do postępowania przetargowego „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego pn. „Warszawa Zachód” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP”. Zachęcamy do składania ofert.