Jesteś tutaj:

KONTAKT Z URZĘDEM

59389
Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
Tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34

Urząd Gminy Jabłonna jest czynny:

w poniedziałek od godz. 08.00 do godz. 18.00
od wtorku do czwartku od godz. 08.00 do godz. 16.00
w piątek od godz. 08.00 do godz. 14.00

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Gminy Jabłonna:
Bank Spółdzielczy ODDZIAŁ W JABŁONNIE
NR: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

Działalność Gospodarcza
Aneta Drewniak
a.drewniak@jablonna.pl
22 767 73 00

Kancelaria Urzędu Gminy – Biuro Obsługi Interesanta
22 76 77 300, 22 76 77 301, fax.: 22 774 38 34

Inspektor Ochrony Danych
iod@jablonna.pl

Rzecznik Prasowy- Michał Smoliński
mail: m.smolinski@jablonna.pl

22 76 73 382- informacje o awariach oświetlenia ulicznego, wodociągu i kanalizacji
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG:
- 605-330-110;
- 667-188-816;
-
22 76 73 385.
Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski- mail: wojt@jablonna.pl
Facebook/messenger- Jarosław Chodorski

Sekretarz
Agnieszka Sobczak- mail: sekretarz@jablonna.pl


Skarbnik
Marta Wojtachnio- mail: skarbnik@jablonna.pl


Wydział Obsługi Urzędu (kadry)
Naczelnik- Agnieszka Makowska- mail: a.makowska@jablonna.pl


Biuro Rady Gminy
Kierownik- Agnieszka Turczyńska- mail: a.turczynska@jablonna.pl


Księgowość Podatkowa
Kierownik- Czesława Zając- mail: c.zajac@jablonna.pl

Księgowość Budżetowa
Naczelnik- Anna Wybacz- mail: a.wybacz@jablonna.pl

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik- Małgorzata Kornatowska- mail: m.kornatowska@jablonna.pl
geodezja@jablonna.pl

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Kierownik- Paweł Seweryniak- mail: p.seweryniak@jablonna.pl
22 76 77 342

Wydział Inwestycji
Naczelnik- Justyna Kręcik- mail: j.krecik@jablonna.pl
inwestycje@jablonna.pl
W Wydziale Inwestycji środa jest dniem wewnętrznym, zachęcamy do kontaktu w pozostałe dni tygodnia.

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Naczelnik- Marcin Sienicki- mail: m.sienicki@jablonna.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
Naczelnik- Tomasz Gralewski- mail: t.gralewski@jablonna.pl/infrastruktura@jablonna.pl
ul. Zegrzyńska 1
05-110 Jabłonna
22 76 73 382

Działalność Gospodarcza
22 76 77 313

Urząd Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika- Beata Bienias- mail: b.bienias@jablonna.pl
Zastępca Kierownika- Agata Zdanowska- mail: a.zdanowska@jablonna.pl
22 76 77 334


Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
Beata Bienias- mail: b.bienias@jablonna.pl
22 76 77 344

Wydział Zamówień Publicznych 
Naczelnik- Marcin Olejnicki- mail: m.olejnicki@jablonna.pl

Zespół Prawny, Informacja Publiczna
Mariola Kołdej- mail: m.koldej@jablonna.pl
22 76 77 318

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Naczelnik- Krzysztof Kula- mail: k.kula@jablonna.pl

Ochrona Środowiska
mail: srodowisko@jablonna.pl
22 76 77 329
22 76 77 339
22 76 77 340

Gospodarka Odpadami
mail: sook@jablonna.pl
22 76 77 347
22 76 77 336 (opłaty, zaległości)


Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej
Kierownik- Michał Smoliński- mail: m.smolinski@jablonna.pl/promocja@jablonna.pl
22 76 77 330

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Obronności
Ryszard Trojanowski- bezpieczenstwo@jablonna.pl
22 76 77 328

Informatyk Gminny
Zdzisław Bziuk- mail: it@jablonna.pl
22 76 77 312

Referat Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik- Piotr Karolak- mail: p.karolak@jablonna.pl
22 76 77 317

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Naczelnik- Andrzej Jasiński- mail: a.jasinski@jablonna.pl

Jednostka Realizująca Projekt - ul. Zegrzyńska 1
Kierownik- Jacek Ordakowski- mail: j.ordakowski@jablonna.pl
22 76 77 314
pokoje 6-8
Inspektorzy ds. technicznych w JRP „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”:
Joanna Kujawska 782-640-006- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Bogumiła Miarka 609-762-956-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Katarzyna Dygas 601-469-612- odbiory wykonanych prac polegających na: budowie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości prywatnychDane do wystawiania faktur:
Gmina Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
NIP 536-177-15-14


KOD TERYTORIALNY: 1408022

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Gminy Jabłonna:
Bank Spółdzielczy ODDZIAŁ W JABŁONNIE
NR: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001


Płatności za: wodę, ścieki oraz wszystkie opłaty dotyczące lokali komunalnych należy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy: 32 8013 1016 2002 0009 7014 0072


PODATKI

Należności z tytułu podatków należy wpłacać na indywidualne konta bankowe przypisane dla każdego podatnika w Banku Spółdzielczym oddział w Jabłonnie:

- osoby fizyczne na nr rachunku bankowego podany w decyzji
- osoby prawne na otrzymany nr rachunku bankowego
Informację o indywidualnym numerze rachunku uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w pokoju nr 33 lub pod numerem telefonu 22 76-77-337, 76-77-338

Należności z tytułu podatków można wpłacać na konto Urzędu Gminy Jabłonna
w Banku Spółdzielczym oddział w Jabłonnie
o nr rachunku 05 8013 1016 2002 0009 7014 0073