Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

11414
Dla Państwa wygody od 1. lutego 2021 roku Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny trzy dni w tygodniu (pon. 12-18, śr. 12-18, sob. 8-14). Możecie tam Państwo nie tylko pozostawić odpady, ale również odebrać worki na śmieci. 
 
Zapraszamy na ul. Chotomowską 61C w Jabłonnie.
 
Na terenie PSZOK mogą jednocześnie przebywać maksymalnie dwa samochody osób oddających odpady. Osoby korzystające z PSZOK bezwzględnie muszą stosować się do obowiązującego regulaminu oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektu. 
 
Co można wywieźć do PSZOK?

• papier,
• metale i tworzywa sztuczne,
• szkło,
• odpady bioodpady,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
• przeterminowane leki,
• chemikalia (tylko w oryginalnych opakowaniach i szczelnych),
• odzież i tekstylia,
• odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwie domowym, wytworzone podczas drobnych remontów,
• zużyte opony od samochodów osobowych, rowerów, taczek
Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia wyżej wymienionych odpadów, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym, nie zostały posegregowane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Jabłonna lub nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

PSZOK nie przyjmuje:
• zmieszanych odpadów komunalnych;
• odpadów zawierających azbest;
• materiałów izolacyjnych: wełna mineralna, papa;
• części samochodowych;
• odpadów niezidentyfikowanego, niewiadomego pochodzenia i składu.
 
PSZOK czynny w:
poniedziałki w godz. 12-18 
środy w godz. 12-18
soboty w godz. 8-14
 
Od 1 lipca 2021 r. każdy Mieszkaniec, który płaci za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Jabłonna, może otrzymać kartę PSZOK umożliwiającą pozostawienie odpadów w punkcie. Od września 2021 r. korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest możliwe tylko po okazaniu karty PSZOK.  
 
Poniżej znajdą Państwo regulamin karty PSZOK.
 
 
Regulamin karty PSZOK