Jesteś tutaj:

Aktualności

2607
27.10.2022
Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!
Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Plakat


Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz
8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:
● Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
i częściowo mazowieckie)
● Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
● Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
● Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę niż w poprzednich perspektywach UE.

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu

24.10.2022
Konsultacje społeczne - Twoje zdanie się liczy!

plakat Organizacje samorządowe NGO

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2024.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 28 października - 17 listopada 2022 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2022 r. na:
- adres poczty elektronicznej b.wojciechowska@jablonna.pl;
- adres siedziby Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Szczegółowe informacje


22.09.2022
Twoja organizacja w internecie. Usprawnienia i narzędzia.

Zapraszamy na szkolenie pt "Twoja organizacja w internecie. Usprawnienia i narzędzia"
W trakcie spotkania dowiesz się:
- jak korzystać z szerokiego asortymentu narzędzi Google
- w jaki sposób przeprowadzać dynamiczne i angażujące spotkania online, transmisje, webinary
- gdzie szukać narzędzi, które pomogą w pracy zdalnej.

Wydarzenie jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej (np. stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Centrów Integracji Społecznej) z powiatów: grójecki, legionowski, sochaczewski, Warszawa, warszawski-zachodni, wołomiński, żyrardowski.

Szkolenie jest bezpłatne. Odbędzie się online, na platformie GoogleMeet, we środę 5 października 2022, w godz. 16:00-19:00.

Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/zxtUVVWVgR3cNs92A
Liczba miejsc ograniczona. Zakwalifikowanie potwierdzimy e-mailem do 03.10.2022.

Prowadzący: Filip Jędruch - dziennikarz radiowy i specjalista ds. komunikacji oraz nowych technologii w organizacjach pozarządowych. Współtworzy Blog Sektora 3.0 (FRSI i PAFW). Fan opowiadania historii, lokalny animator kultury.

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie BORIS i odbędzie się w ramach zadania publicznego "Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1” sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

07.06.2022

NGO GMINA JABŁONNA OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


10.05.2022

09.02.2022
Tańszy gaz dla NGO – złóż oświadczenie!

Tarcza Antyinflacyjna: Tańszy gaz dla NGO - złóż oświadczenie! Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z ystawy chroniącej przed wzrostem cen gazu powinny złożyć oświadczenie do 14 marca.

Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z ustawy chroniącej przed wzrostem cen gazu powinny złożyć swojemu sprzedawcy paliw gazowych stosowne oświadczenie. Aby uzyskać ochronę taryfową od 1 stycznia 2022 roku dokument należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca br.

Do skorzystania z działań osłonowych będą uprawnione tylko te organizacje, które złożą swojemu sprzedawcy paliw gazowych oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 212).

Oświadczenie należy złożyć w terminie 45 dni od wejścia w życie przedmiotowej ustawy, tj. do 14 marca br., aby zostać objętym ochroną taryfową od dnia 1 stycznia 2022 r. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej następuje dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia.

Wzór oświadczenia odbiorcy paliw gazowych

04.02.2022 
Nabór wniosków w Konkursie Duże Granty już otwarty! Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w Konkursie Duże Granty! Jego celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Decydując się na udział w konkursie grantowym możesz otrzymać dotację w wysokości do 40 000 zł na realizację 12-miesięcznego projektu w swojej miejscowości!

Termin składania wniosków upływa 15 marca o godzinie 12:00 (w południe).

Kto może ubiegać się o dotację? 
W organizowanym przez nas konkursie przyznajemy granty podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:
•organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów; 
•powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”;
• powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse”.

Szczegóły na stronie: https://rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/

20.01.2022
Aktywne ferie zimowe w Skierdach

Projekt realizowany dzięki współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi Aktywne półkolonie zimowe w Skierdach. W programie wycieczki, zajęcia, zabawy, konkursy. Szczegółowe informacje: Fundacja Lupus tel. 666656555

17.01.2022r. - 11.04.2022r. 
ZUMBA FITNESS zajęcia bezpłatne

Plakat informacyjne: Rusza mnie Zumba - bezpłatne zajęcia Zumba Fitness Zajęcia bedą odbywac się w każdy poniedziałek od 06.12.2021 do 21.12.2021 godz. 19.00-20.20 OSIR Jabłonna, ul. Partyzantów 124A, Chotomów. Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek od 17.01.2022 r. do 12.04.2022 r. w godz. 19.00 - 20.30, OSiR, ul. Partyzantów 124A, Chotomów

02.07.2021 r.

Plakat akcji fundacji Dzielna Matka - wakacje z końmi po angielsku (lipiec-sierpień). W programie: zajęcia z końmi połączone z nauką języka angielskiego edukacyjny film jak spędzać wolny czas w wakacje.: Wykład: radość bez alkoholu.jak sobie dawać radę w życiu i nie nadużywać szkodliwych substancji. Miejsce: Stajnia Klucz. Dodatkowo: wyjazd w teren Puszczy Bolimowskiej, ognisko z kiełbaskami, zajęcia relaksacyjne dla matek. Informacje: Monika - 501810801. Projekt dofinansowany w ramach współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi.

15.06.2021 r.

PROJEKT REALIZOWANY w RAMACH WSPÓŁPRACY GMINY JABŁONNA z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MAMy WAKACJE! z GMINY JABŁONNA Fundacja LUPUS PÓŁKOLONIE DLA DZIECI CENTRUM SPORTÃW BE FIt w SKIERDACH lipiec sierpień 2021 TYGODNIOWE TURNUSY: 5-9.07 2-6.08 4L. MODLIŃSKA 12-16.07 9-13.08 16-20.08 ATRAKCJE: 19-23.07 2WYCIECZKI TYGODNIOWO 26-30.07 23-27.08 -ZAJĘCIA TANECZNE OD8:00-17:00 8:00 -ZAJĘCIA SZTUK WALKI LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! -ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE -ZAJĘCIA PLASTYCZNE -ZAJĘCIA MASTER MIND -GRY ZABAWY INTEGRACYJNE -ZAWODY SPORTOWE z NAGRODAMI |WIELE INNYCH ZAPEWNIAMY CIEPŁY POSIŁEK! CENA 150 ZŁ ZA TURNUS ZAPISY ELEKTRONICZNE WDNIU ODGODZ 10:00 ZCZEGÃŁOWE INFORMACJE NA: FACEBOOK.COM/FUNDACJALUPUS WWW.JABLONNA.PL INFORMACJE: f FACEBOOK/FUNDACJALUPUS


28.06.2021 r.

18.05.2021 r.

07.04.2021 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 433/217/21 z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadań.


----------------------------------------
06.04.2021 r.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


----------------------------------------
Wsparcie dla organizacji, które nie skorzystały jeszcze z pomocy.

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z którym współpracuje Gmina Jabłonna pomoże zainteresowanym w sprawdzeniu czy mogą skorzystać z wsparcia oraz w wypełnieniu wniosku.
Kontakt : http://lowes.boris.org.pl/kontakt/

Szczegóły tarczy poniżej:

https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

______________________________


----------------------------------------

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Projekt edukacyjno-patriotyczny „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Inicjatyw i Inspiracji ESS złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej tytuł zadania: Projekt edukacyjno-patriotyczny „ Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy” Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.
---------------------------------
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Sprawny senior – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców Gminy Jabłonna 50+, promujące abstynencję i zdrowy styl życia
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
„Fundacja Lupus” złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji tytuł zadania: Sprawny senior – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców Gminy Jabłonna 50+, promujące abstynencję i zdrowy styl życia.
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Szlak Fortyfikacji Wojennych (Ścieżka Dydaktyczna)
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszanie Res Publica Trzciany złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji tytuł zadania: Szlak Fortyfikacji Wojennych (Ścieżka Dydaktyczna)
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">09.07.2020 r.
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Profilaktyka poprzez sport - wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży"
" =""="" style="color:#000000">10.06.2020 r.
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Link do ogłoszenia o konkursie
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Ankieta „Tarcza Antykryzysowa” – NGO
19.05.2020 r.

Badanie przeprowadzane przez Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS, na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ANKIETA
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Spotkanie specjalistyczne poświęcone instrumentom wsparcia dla organizacji pozarządowych w tarczy antykryzysowej
04.05.2020 r.
" =""="" style="color:#000000">
Stowarzyszenie BORIS zaprasza do udziału w spotkaniu specjalistycznym poświęconym instrumentom wsparcia dla organizacji pozarządowych w tarczy antykryzysowej w dniu 5 maja 2020 w godz. 15.00-18.00, każdy przed swoim komputerem.
W czasie spotkania powiemy m.in.:
1. z jakich instrumentów pomocowych mogą skorzystać organizacje pozarządowe zarówno te nieprowadzące jak i te prowadzące działalność gospodarczą;
2. jak wypełnić wniosek do Urzędu Pracy;
3. jak wypełnić wniosek do ZUS
4. odpowiemy na pytania organizacji związane z tarczą antykryzysową.

Link do wydarzenia: https://wydarzenia.ngo.pl/321560-spotkanie-specjal-jak-organizacje-pozarzadowe-w-praktyce-moga-skorzystac-z-tarczy-antykryzysowej.html
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000"> Tarcza dla organizacji
Od 28 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000"> Tarcza Antykryzysowa- NGO
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">O tarczy antykryzysowej dla NGO
" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.       
                      
----------------------------------------------------


Konkursy ofert na realizacje zadań publicznych- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Bez barier- wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością" oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Profilaktyka poprzez sport- wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży". Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2019 r.
----------------------------------------------------


Sąsiedzi się poznają!
Projekt "Sąsiedzi się poznają" zrealizowany został przez Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123 we współpracy z Gminą Jabłonna w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Program sfinansowano ze środków Gminy Jabłonna.


----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------

Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.
Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.


-------------------------------------------------------------------

Konkursy dla organizacji pozarządowych!
Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursach!