Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Boża Wola

6672
Boża Wola – (liczba mieszkańców na dzień 13.06.2019 r.- 435 osób) wieś położona przy drodze wojewódzkiej, podzielona na część północną zagospodarowaną głównie zabudowaniami mieszkalnymi wzdłuż drogi powiatowej nr 1619 i część północno – wschodnią, gdzie przeważają pojedyncze zabudowania usługowe i mieszkalne.

We wsi funkcjonuje Klub rolnika - świetlica wiejska, sklep. Wzdłuż drogi prowadzącej do Janówka II zlokalizowane są hurtownie materiałów budowlanych i magazyny.

Na terenie wsi zlokalizowany jest fort XVIII należący do zewnętrznych umocnień twierdzy Modlin - objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część południowa wsi, to w przeważającej części tereny rolne, niezagospodarowane i tereny otwarte.

Sołtys - Daniel Janczarek
Tel. 575 512 548
danieljanczarek@wp.pl

Rada Sołecka:
Justyna Młynarek
Robert Tomaszewski
Eugeniusz Kozłowski
Ryszard Gałecki
Dariusz Sosiński