Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Skierdy

9475
Skierdy - (liczba mieszkańców na dzień 13.06.2019 r. - 886 osób) wieś położona przy drodze wojewódzkiej, podzielona na część północną zagospodarowaną głównie zabudowaniami w postaci osiedli mieszkaniowych - „Pod kurantami", „Jabłonie".

Część południowa zagospodarowana wzdłuż drogi gminnej biegnącej równoległej do drogi wojewódzkiej, łączącej się z wsią Rajszew. W sołectwie przeważa zabudowa ogrodnicza i nieliczne zabudowania jednorodzinne wolno stojące. Dodatkowo wieś dzieli prostopadły do drogi wojewódzkiej wał przeciwpowodziowy biegnący do wału równoległego do Wisły.

W Skierdach znajduje się także szkółka kontenerowa, która jest jedną z najnowocześniejszych szkółek leśnych w Polsce. Możliwości technologiczne szkółki pozwalają na trzy cykle produkcyjne - siewy wiosną – w III dekadzie marca, III dekadzie kwietnia i w II dekadzie maja, co daje ok. 3,5 mln. sadzonek iglastych i liściastych. Są to : sosny, świerki i modrzewie - ok. 3 mln oraz dęby, buki, brzozy, lipy i klony - ok. 0,5 mln.

Na terenie wsi znajduje się nieczynny cmentarz Olendrów z nielicznymi nagrobkami i tablicami kamiennymi.

Ponadto we wsi funkcjonuje ośrodek kultury, który wchodzi w skład Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

W 2016 r. Skierdy reprezentowały Gminę Jabłonna podczas VII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Wspaniała organizacja stoiska i wyjątkowy występ sceniczny zapewniły Sołectwu Skierdy zwycięstwo!
W 2017 r. gospodarzem VIII Festiwalu będzie Gmina Jabłonna.

Galeria zdjęć wykonanych przez Pana Zdzisława Niewęgłowskiego
VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

Sołtys - Teresa Młynarek
tel. 731 307 656

Rada Sołecka:
Bożena Czupryniak
Marika Maj
Elżbieta Młynarek
Małgorzata Polianowska
Katarzyna Pysiewicz