Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Rajszew

9465
Rajszew - (liczba mieszkańców na dzień 13.06.2019 r. - 573 osoby) wieś położona wzdłuż ulicy Mazowieckiej (droga gminna), którą przecina ul. Golfowa.

Przy głównym wjeździe do Rajszewa zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe „Golf". Droga ta prowadzi do klubu golfowego, położonego przy wale przeciwpowodziowym. W sołectwie przeważa zabudowa ogrodnicza i zabudowa mieszkalna. W Rajszewie przy ul. Modlińskiej 75 znajduje się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sapere Aude. Placówka rozpoczęła edukację dzieci i młodzieży w bieżącym (2012/2013) roku szkolnym w 3 oddziałach: 1 i 5 klasy Szkoły Podstawowej oraz 1 klasy Gimnazjum.

We wsi budowany jest kościół wraz z domem parafialnym. Parafia obejmie zasięgiem Rajszew i Skierdy.

Sołtys - Marek Sarnowski
tel. 798-782-287
sarmar@onet.pl

Rada Sołecka:
Tomasz Paciorek
Joanna Późniecka
Robert Sawicki
Wojciech Świdrowski
Krzysztof Wielądek